Z powodu  ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 i braku możliwości oceny skali zagrożeń z tym związanych w kolejnych tygodniach, co potwierdzają ustalenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przy Radzie Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej. 

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Człuchowie informujemy, że zmuszeni jesteśmy odwołać tegoroczną IV edycję Festiwalu Radości Chrześcijańskiej „Katolicy Na Ulicy Człuchów 2020.  Decyzja ta spowodowana jest szczególnymi okolicznościami utrudniającymi organizację festiwalu, związanymi z pandemią COVID – 19, a co za tym idzie, niemożliwością organizacji wydarzenia. Zawiadamiamy, że festiwal nie odbędzie się ani w planowanym, ani też w późniejszym terminie w tym roku.

                                    Przewodniczący Stowarzyszenie  Rodzina Kolpinga                                                                           Prezes Stowarzyszenie  Rodzina Kolpinga

                                                                   w Człuchowie                                                                                                                                           w Człuchowie
                                                               Wiesława Murdza                                                                                                                                    ks. Krystian Feddek
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial