PARAFIA ŚW JAKUBA W CZŁUCHOWIE: WSKAZANIA    DOTYCZĄCE    DYSCYPLINY    SAKRAMENTÓW  I    SAKRAMENTALIÓW    W    DIECEZJI    PELPLIŃSKIEJ  W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

PARAFIA ŚW JAKUBA W CZŁUCHOWIE: WSKAZANIA    DOTYCZĄCE    DYSCYPLINY    SAKRAMENTÓW I    SAKRAMENTALIÓW    W    DIECEZJI    PELPLIŃSKIEJ W   CZASIE   STANU    ZAGROŻENIA   EPIDEMICZNEGO

1.Należy zachować zarządzenia władz państwowych dotyczące liczby uczestników zgromadzenia. Obecnie w nabożeństwach może uczestniczyć 5 osób oraz posługujący.  2.W sytuacjach trudnych, kapłan nie rozstrzyga, kto może wejść do kościoła,  ale odprawia Mszę Świętą „sine...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial