Podczas tegorocznej edycji festiwalu będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania w kościele św. Jakuba. Podczas wydarzenia będzie także okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu w kościele, a także do skorzystania z modlitwy wstawienniczej w specjalnie przygotowanym namiocie na człuchowskim rynku.

CZYM JEST MODLITWA WSTAWIENNICZA?

Modlitwa wstawiennicza ma miejsce, gdy przynajmniej 2-3 osoby modlą się bezpośrednio nad jakąś osobą w konkretnej intencji.

Jej skuteczność wynika z obietnicy danej przez Jezusa:

„I jeszcze zapewniam was: jeśli dwóch z was na ziemi zgodzi się co do jakiejkolwiek sprawy, by o nią się modlić, to spełni się im za sprawą mojego Ojca, Tego w niebie. Bo gdzie dwóch lub trzech jest zebranych w moje imię, tam jestem wśród nich”. Mt 18,19-20
 

JAK PRZEBIEGA MODLITWA WSTAWIENNICZA?

Modlitwa rozpoczyna się zwykle od krótkiej rozmowy, podczas której osoba może wyjaśnić problem, z którym przychodzi na modlitwę.

Następnie wstawiennicy (osoby modlące się wstawienniczo) rozpoczynają modlitwę, nakładając, wzorem pierwszych chrześcijan, ręce na tą osobę, jako znak braterskiej miłości i modlitwy.

Sama modlitwa jest po prostu szczerą i pełną wiary prośbą do Boga za tą osobę. Wstawiennicy proszą w niej Jezusa, aby przemieniał problem, którego modlitwa dotyczy.

Na zakończenie wszystkie osoby uczestniczące w modlitwie dziękują Jezusowi za to, czego dokonał podczas jej trwania.

Podziel się 🙂
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial