Misje święte są szczególnym rodzajem otwartych rekolekcji. W parafii przeprowadza się je zazwyczaj co dziesięć lat.

Misje to wyjątkowy czas szukania i poznawania Boga, odkrywania Jego miłości, otwierania przed Nim swego serca i rozpoznawania Jego woli w swoim życiu.

To czas myślenia i refleksji, a niejednokrotnie rozrachunku z własnym sumieniem w obliczu prawdy o miłosierdziu Boga względem człowieka, względem mnie samego. To wreszcie czas naprawiania relacji z ludźmi, z którymi żyjemy, pracujemy, których kochamy i których nie akceptujemy, osób bliższych i dalszych naszemu sercu.

Misje to czas uświadomienia sobie, że jesteśmy kochani przez Boga, że On w swej niezmierzonej miłości posłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który na Krzyżu oddał swoje życie za każdego z nas, i że Jezus zmartwychwstał, abyśmy na mogli na wieki z Nim przebywać w Jego królestwie.

Misje to czas odkrywania, że Jezus Chrystus przywrócił nam życie, wolność i godność dzieci Bożych przez swą ofiarę Krzyża, dał umocnienie pochodzące od Ducha Świętego, który udziela nam potrzebnych łask i darów.

Misje to czas rodzenia się wdzięczności i tęsknoty za dobrym Bogiem, zwłaszcza w obliczu uświadomienia sobie swojej grzeszności i małości. To czas nawrócenia czyli do powrotu do Boga, zarówno tych osób, które uważają się za gorliwych chrześcijan, jak i tych, którzy prowadzą życie z dala od  Boga. Jest to więc czas uznania swoich win i wyznania grzechów, ale przede wszystkim czas powtórzenia za św. Pawłem i przyjęcia za swoje zdania, że Jezus jest Panem. To czas wyboru Boga jako swojego Pana i Zbawiciela, oddania Mu swojego życia, pójścia za Nim.

Misje to czas modlitwy i sakramentów świętych: zwłaszcza pokuty i pojednania oraz Eucharystii. Właśnie we wspólnocie Kościoła Pan Bóg daje nam dobre środowisko dla wzrostu wiary. Dlatego możemy razem dziękować Mu za otrzymane dary i doświadczenia, te dobre i te trudne, przepraszać Go za wszelkie przewinienia i wstawiać się za sobą nawzajem, możemy prosić o Jego obecność w naszym życiu, o prowadzenie, o wszelkie potrzebne łaski dla nas samych i dla współbraci.

Misje to nie tylko czas wzrastania w wierze praktykujących wiernych, to przede wszystkim czas odzyskania wiary dla wątpiących i odrzucających Boga, dla tych, którzy z powodu różnych doświadczeń stracili sens wiary, którzy wprost nie uważają się już za członków Kościoła, którzy lękają się przyznać do Boga ze względu na środowisko, w którym żyją i pracują, którzy pragną nawrócenia, ale brak im sił, aby zaufać Bożemu miłosierdziu. To czas dla tych, którzy szukają swojego miejsca także wśród ludzi i być może pragną wspólnie podjąć wysiłek trwania we wspólnocie.

Misje to czas dawania świadectwa. Księża, misjonarze, to ludzie doświadczeni w wierze, ludzie, którzy doznali miłości Boga często w skrajnie trudnych sytuacjach życiowych. Pragną oni teraz zaświadczyć o tym, czego Bóg dokonał w ich życiu, jak prowadził ich do wolności w podejmowaniu decyzji, jak wyzwalał z różnych uzależnień , jak leczył choroby duszy i ciała. I jak nadal to wszystko czyni. Opowiedzą o wierze, nadziei i miłości, płynących z raz podjętej i wciąż ponawianej decyzji, że Jezus jest Panem ich życia i ich jedynym Zbawicielem.

Misje to szansa odnowy Twojego życia!

Jeśli szukasz miłości i akceptacji, Bóg ci je da.

Jeśli tkwisz w samotności, lęku i rozpaczy, Bóg Cię uleczy.

Jeśli szukasz sensu życia, Bóg ci go wskaże.

Zaufaj Mu!

Przyjdź, rozpoznaj Boga – On jest…

 

PROGRAM MISJI ŚWIĘTYCH

Prowadzonych przez Misjonarzy Świętej Rodziny

w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski

w Człuchowie w dniach 30.09-07.10.2018r

Niedziela – 30 września – dzień rozpoczęcia Misji Świętych

7.30 – Uroczysta Msza Święta na rozpoczęcie Misji Świętych z obrzędem wprowadzenia Misjonarzy: na początku – modlitwa do Ducha Świętego, nałożenie stuł i przekazanie kluczy Kościoła /Tabernakulum/ oraz Ewangeliarza – symbolu władzy i głoszenia słowa Bożego – misjonarzom

9.30 – Msza św. z nauką misyjną

11.30 – Msza św. z nauką misyjną

17.00 – Msza św. z nauką misyjną

Po Mszy Świętej – I NAUKA MISYJNA DLA MŁODZIEŻY

Poniedziałek – 1 października – Dzień osobistej refleksji

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza św. z nauką misyjną

16.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne – różaniec

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

– po Mszy Świętej – NAUKA MISYJNA DLA KOBIET

zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

Wtorek – 2 października – Dzień żywej wiary na Msze Św. przynosimy świece w czasie Mszy Świętych odnowienie przyrzeczeń Sakramentu Chrztu Św. i Sakramentu Bierzmowania

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza św. z nauką misyjną

16.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne – różaniec

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

– po Mszy Świętej – NAUKA STANOWA DLA MĘŻCZYZN

– zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

Środa – 3 października – Dzień przebaczenia i pojednania – dzień spowiedzi misyjnej –  okazja do spowiedzi w godzinach:

od 8.15 – 9.15

od 16.45 – dzieci

od 17.00 – 18.15

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza św. z udziałem osób starszych, chorych z udzieleniem Sakramentu Chorych i z błogosławieństwem misyjnym chorych

16.00 – Spotkanie misyjne dla dzieci

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne – różaniec

18.00 – Msza św. z nauką misyjną dla wszystkich

Po Mszy Świętej – II NAUKA MISYJNA DLA MŁODZIEŻY

zakończona Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

Czwartek – 4 października – DZIEŃ RODZINY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza św. z nauką misyjną i UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – błogosławieństwo rodzin

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne – różaniec

18.00 – Msza św. z nauką misyjną – UROCZYSTOŚĆ MISYJNA DLA MAŁŻONKÓW – odnowienie przyrzeczeń małżeńskich – błogosławieństwo rodzin zakończone Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

Piątek – 5 października – DZIEŃ PAMIĘCI O NIEOBECNYCH – DZIEŃ KRZYŻA

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza św. z nauką misyjną

Modlitwa w intencji konających /droga krzyżowa/

17.00 – Nabożeństwo wdzięczności Bogu za zmarłych przodków, którzy przekazali nam życie, wiarę, wywalczyli wolność

18.00 – Msza św. z nauką misyjną – po Mszy Świętej modlitwy ekspiacyjne – wynagradzające Majestatowi Bożemu za grzechy parafii i ojczyzny,

zakończone Apelem Maryjnym – przynosimy lampiony

Sobota – 6 października – Dzień poświęcony Matce Najświętszej i Św. Józefowi 

8.45 – Modlitwy poranne

9.00 – Msza św. z nauką misyjną

11.00 – NABOŻEŃSTWO DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH z błogosławieństwem dzieci i matek w stanie błogosławionym

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu – nabożeństwo misyjne – różaniec

18.00 – Msza św. z kazaniem dla wszystkich, po Mszy Świętej uroczysta procesja wokół kościoła z lampionami zakończona zawierzeniem PARAFII Najświętszej Rodzinie z Nazaretu i Apelem Maryjnym

Niedziela – 7 października – Dzień zakończenia Misji Świętych

Na 18.00 pod Krzyż Misyjny przynosimy krzyże domowe, które zostaną na nowo poświęcone.

7.30 – Msza św. z nauką misyjną

9.30 – Msza św. z nauką misyjną

11.30 – Msza św. z nauką misyjną

17.00 – Uroczysta Msza Święta na zakończenie Misji Świętych. Po Mszy Świętej nabożeństwo zakończenia Misji Świętych, Te Deum Laudamus procesja do Krzyża Misyjnego – odnowienie przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu – ADORACJA KRZYŻA MISYJNEGO – Błogosławieństwo Apostolskie – przekazanie Ewangeliarza, stuł i kluczy od kościoła księdzu Proboszczowi parafii, oficjalne podziękowanie i pożegnanie.

Misje poprowadzą

Misjonarze Świętej Rodziny

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial